14.282,65 €

La Diputació  ha aprovat la concessió definitiva dels ajuts del Programa complementari de Foment de l’ocupació i de suport a la integració social, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019",   i la modificació del seu regim de concessió a efectes d'admetre la tramitació electrònica de la justificació de les despeses dels ajuts atorgats.

El programa està dotat amb un import total de 29.999.802,06 €.

S'articula en dues línies de suport: la línia 1, de suport integral al foment de l’ocupació, que pretén contribuir al foment de l’ocupació local de forma integral,  i la línia 2, de suport a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió i de reforç dels serveis socials municipals, que pretén promoure la inserció laboral dels col·lectius que es troben en risc d’exclusió social mitjançant el finançament de plans locals d’ocupació i la concessió d’ajuts per fomentar l’ocupació.

Per Sant Quirze hi ha la previsió de  14.282,65€

Més informació: Aquí

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button