Exposició pública Compte General 2014

Es fa públic que el Compte General de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja corresponent a l'exercici 2014 ha estat presentat juntament amb els seus justificants i informat per la Comissió Especial de Comptes.

L'expedient i l'informe lliurats resten exposat al públic a la Secretaria de la Corporació per termini de quinze dies hàbils.

Durant aquest termini i vuit dies mes, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button