Ple extraordinari el 26 de juny

El proper dia 26 de juny  a les  19 hores està convocat en sessió EXTRAORDINÀRIA el Ple d'ORGANITZACIO amb el següent ORDRE DEL DIA

1. Acord d'aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió del 13 de juny 2015

2.  Determinació del règim de sessions del Ple

3.  Acord de creació de la Junta de Govern Local i determinació del seu règim de competències

4.  Donar compte de la Resolució d'Alcaldia de delegació de competències (cartipàs)

5.  Donar compte de la Resolució d'Alcaldia de nomenament de Tinents d'Alcalde i Dipositari de Fons.

6.  Designació de representants de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja en altres òrgans col·legiats supramunicipals.

7.  Designació de membres que formen part de la Comissió de Comptes.

8.  Acord de creació de grups municipals.

9. Acord d'atribució de dedicacions parcials i fixació d'assistències.

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button