Ple ordinari 13/03/2015

L'Alcalde ha convocat pel divendres dia 13 de març a les 19 hores Ple ordinari amb el següent  ORDRE DEL DIA:

  1. Acord d’aprovació, si s’escau,de l'esborrany de les actes de 19 de desembre de 2014 i 9 de febrer de 2015 extraordinària i extraordinària i urgent.
  2. Donar compte de Decretsde l’Alcaldia (núm. 71 i 72 de 2014 i 1 a 13 de 2015).
  3. Proposta de modificació 1/2015 del pressupost de la Corporació.
  4. Acord d'acceptació de cessió de bé i adscripció al domini públic.
  5. Donar compte de l'informe d'execució pressupostària i de morositat del 4rt trimestre de 2014.
  6. Moció presentada pel grup municipal ISQS en relació a la responsabilitat de la Generalitat de Catalunya en el manteniment del servei públic de les escoles bressol municipals.
  7. Informes de comissionsi regidories.
  8. Precs i preguntes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si anem per Sant Quirze amb els ull oberts... gaudirem d'aquests petits detalls que ens envolten...

 

 

 

 

 

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button