Cinquena al·legació: Endeutament de 315.100 €

Segons el pressupost, l’endeutament de l’ajuntament puja 315.100 € que s’aniran pagant fins l’any 2024.

No podem donar dades més concretes i documentades atès que en el ple celebrat el 19 de desembre passat, ja vàrem demanar més informació, especialment la data i la finalitat dels préstecs que composen el deute. La secretaria-interventora va manifestar que no ho tenia a mà, però ja se’ns facilitaria aquestes dades.

Com sigui que no s’havia rebut res, en data 21/01/2015 es va sol·licitar novament, i per escrit amb registre d’entrada num. 55 i seguim sense rebre cap resposta.  Seguim amb un “ajuntament secret”.

Per llegir el document complert de l'al·legació clicar: Al·legacio pressupost 2015

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button