Quarta al·legació: Pressupost enganyós en Educació

El pressupost preveu les següents “despeses per polítiques per educació”: 

Retribucions complementàries laboral fixe Llar Infants 8.130,22 €
Retribucions basiques laboral fixe Llar Infants 4.740,68 €
Retribucions basiques laboral temporal vies publiques 41.618,64 €
Material no inventariable 400’00 €
Despeses varies Llar Infants 700’00 €
Servei Catering Llar Infants 7.000’00 €
Dietes personal Llar Infants 100’00 €
Subvencions Ensenyament 2.000’00 €
TOTAL 64.689,54 €

 

 Tal i com s’ha presentat, l’import de 64.689 € per educació és enganyós perquè inclou una partida de 41.618 € pel concepte de retribucions bàsiques del personal laboral de vies públiques el que, a  primera vista, és una incongruència.

 L’equip de govern ha d’explicar el perquè les retribucions d’aquest personal estan pressupostàriament incloses en la despesa per politiques en educació creant confusió.

Aquesta partida del personal temporal de vies públiques s’ha d’ubicar on li correspon, o sigui en “despeses de personal” (si no es tracta d’una duplicitat).

Per llegir el document complert clicar: Al·legacio pressupost 2015

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button