Sisena al·legació: Percepcions de l’equip de govern

Cal recordar que la sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu va confirmar l’acta de liquidació de quotes per la no cotització a la Seguretat Social de l’alcalde i de tres regidors per les seves retribucions disfressades com indemnització i dietes.

Malgrat que la Tresoreria General de la Seguretat Social va donar d’alta d’ofici als càrrecs electes afectats i durant uns mesos es va pagar la Seguretat Social correctament, al cap de pocs mesos es va inventar una nova fórmula que va convertir, per no pagar Seguretat Social, les retribucions en assistències i dietes. Tots els membres de l’equip de govern van esser donats de baixa en la Seguretat Social.

Presumiblement és un frau de llei doncs els càrrec electes van seguir amb les seves dedicacions però cobrant, en lloc de retribució, assistències i dietes, maniobra que, presumiblement ha permès a l’alcalde rehabilitar la seva pensió de jubilació (allò que es diu cobrar a dos mans).

Aquesta maniobra és jurídicament irregular i mancada d’ètica, raó per la qual s’ha de corregir en evitació de mals majors i s’ha de preveure pressupostàriament la regularització.

S’ha de fer esment que, feta l’abstracció de les subvencions ja prescrites, la Generalitat de Catalunya preveu anyalment una subvenció que, de regularitzar-se la situació de cotització de l’alcalde i dels regidors, no representaria, pràcticament cap repercussió econòmica.

Per llegir el document complert clicar: Al·legacio pressupost 2015

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button