Tercera al·legació: Despeses que no es redueixen

Si comparem de forma homogènia les partides inicials dels pressupostos dels exercicis 2014 i 2015, resulta el següent:

 

Partida pressupostaria Pressupost 2014 Pressupost 2015 Increment
Despeses Personal 221.726,22€ 250.868,82€ + 29.142’60 €
Despeses corrents en béns i serveis 519.076,00€ 537.411,83€ + 18.335’83 €
Despeses financeres    7.700,00€    7.700,00€            0’00 €
Transferències corrents 33.992,01€ 41.992,01€ +  8.000’00 €
Passius financers 31.166,62€ 49.984,31€ + 18.817’69 €
TOTALS 813.660’85 € 887.956’97 € + 74.296’12 €

 

NOTA: S’han exclòs del pressupost de 2014 les partides “inversions reals” (571.274.08 €)i “transferències de capital” (1.000 €) per no venir reflectides en el pressupost de 2.015.

Com es pot veure, la despesa ordinària per 2015, o sigui excloent les inversions i les transferències de capital, s’ha incrementat més d’un 9 % .

L’Ajuntament fa esment que aquests pressupostos han estat elaborats amb contenció de la despesa. Com es pot veure, és una manifestació merament publicitària.

Entrant en detalls, es veuen despeses que, sense cap explicació, es preveuen amb uns increments percentuals notables que ni s’expliquen ni es justifiquen:

 

Conservació de zones verdes i jardineria.

Pressupost any 2014:  22.600 €

Pressupost any 2015:  35.272 €

Increment: 56 %

 

Despeses de personal.

Pressupost any 2014:  221.726 €

Pressupost any 2015:  250.868 €

Increment: 34%.

 

Per llegir el document complert  d'al·legacions clicar: Al·legacio pressupost 2015

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button