7.200 sol·licituds dins del Catàleg de Serveis 2015

Foto: Diputació de Barcelona

Els ens locals han fet prop de 7.200 sol·licituds, dins del Catàleg de Serveis 2015

Fins al 20 de gener, la Diputació de Barcelona ha rebut prop de 7.200 peticions dins de l'oferta del Catàleg de serveis 2015.

En concret, 4.802 sol·licituds d'ajuts econòmics (67%),

1.250 de recursos tècnics (17%), i

1.137 de recursos materials (16%).

La concessió dels recursos previstos al Catàleg es gestiona en funció del tipus de suport (econòmic, tècnic o material), tal i com ho estableix la seva normativa.

Pel que fa a tipologia d'ens:

6.869 sol·licituds són d'ajuntaments,

151 sol·licituds de  consells comarcals,

101 de consorcis locals,

34 de mancomunitats,

25 d'entitats municipals descentralitzades, i

9 peticions de  comunitats de municipis.

I per trams de població, els municipis de menys de 1.000 habitants han demanat 1.056 sol·licituds; de 1.001 a 5.000 hab., 1.741; de 5.001 a 20.000 habitants, 2.562.

La resta de sol·licituds, 1.830, les han presentat municipis de més de 20.000 habitants o altres entitats locals.

Cal recordar que enguany el Catàleg de serveis 2015 compta amb un pressupost de 54,5 MEUR, un 80% del qual està destinat a programes locals d'atenció a les persones i de desenvolupament econòmic i foment de l'ocupació.

Són 214 recursos que es posen a disposició dels ajuntaments i ens locals de la demarcació perquè puguin oferir uns serveis de qualitat als ciutadans.

Entre les principals novetats d'aquest Catàleg, cal destacar la posada en marxa de la "Línia específica de suport al petit municipi", que té per objecte oferir una assistència reforçada a aquells municipis de dimensions menors que requereixen d'un suport ajustat a les seves capacitats, característiques i necessitats. El Catàleg de serveis 2015 recull aquesta voluntat i inclou una selecció de recursos adreçats als municipis de fins a 1.000 habitants que persegueixen afavorir l'extensió de totes les polítiques i serveis supralocals al conjunt de la demarcació.

Pel que fa a l'aprovació de les sol·licituds presentades, es preveu que a finals de març s'aprovin els ajuts econòmics i que les sol·licituds de recursos tècnics i materials es vagin aprovant de manera continuada.

Font: http://www.diba.cat/sala-de-premsa/el-diari-de-la-diputacio/-/butlleti/1815/72291

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button