4 coses que el poble ha de saber

EL POBLE HA DE SABER

 1.- Que els perjudicis derivats de la manca de cotització a la Seguretat Social per l’alcalde i tres regidors  de l’equip de govern sumen aproximadament 45.000 € que haurien que pagar els beneficiaris d’aquest desori.

 2.- Que, malgrat que Independents per SQS advertís que els regidors interessats no podien votar en el ple de 13-09-14, ho varen fer rebutjant la moció i l’acord va esdevenir nul.

 3.- Que, per aquesta raó, la votació es va repetir en el ple del 19-12-14 votant només les quatre regidores no afectades per l’acta de la Inspecció de Treball, dos de CIU i dos de ISQS. L’empat el va desfer el vot de qualitat de la Sra. Guixà com alcaldessa en  funcions. La moció dels ISQS fou novament rebutjada.

 4.- Que malgrat els pretesos aires de renovació i regeneració, les regidores de CIU s’han contaminat amb l’il·lícit de no pagar Seguretat Social. De prosperar el seu acord, serà el poble qui pagarà els plats trencats en lloc de fer-ho els quatre beneficiaris de l’il·lícit. Una vegada més, s’ha donat prioritat als interessos personals i de partit deixant de banda la bona gestió i els interessos del poble.

 

 

 VOLEM UN GOVERN MUNICIPAL QUE APORTI HONESTEDAT

 Quan l’equip de govern manifesta que la llei s’ha de complir “escrupolosament” fa un exercici d’hipocresia doncs no només l’han incomplert abastament sinó que la segueixen incomplint en allò que els hi convé, especialment si es tracta de defensar interessos personals o del compliment d’obligacions legals. No valen excuses perquè estan abastament informats i assessorats.

 Independents per SQS sempre ha defensat els interessos generals i no pot callar davant de determinades actuacions. El silenci els faria còmplices.

 Malgrat els atacs rebuts,  mancats de raó i de respecte personal i institucional, no s’ha caigut en la provocació i s’ha exercit l’oposició amb fermesa i sense cap animadversió. Els fulls informatius i la web dels ISQS han informat puntual i objectivament al poble. Cap informació ha estat formalment desmentida.

 En el seu moment, el poble decidirà i, al menys per la nostra part, ho farà objectivament informat.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button