122.507 € + 9.986 €

Exposat a public  per un termini de 15 dies als efectes de formular possibles al·legacions. :

  • projecte redactat per Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua per a l'execució de les obres de POU DEL FAIG I PORTADA D'AIGUA FINS A LA SORTIDA DE L'ETAP amb un pressupost de 122.507 €.
  • projecte redactat per Gestió d'Enginyeria, Serveis i Arquitectura S.L. per a l'execució de les obres de IIIª FASE DEL PASSEIG DEL TENES amb un pressupost de   9.986 €

Pou del Faig i ETAP

IIIª fase passeig del tenes

 

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button