Reforma comptable a l’Administració Local

L'1 de gener de 2015 entra en vigor la Reforma Comptable a l'Administració Local, que suposarà canvis significatius respecte a la normativa comptable anterior.

Per aquest motiu, la Diputació ha editat un compendi en línia que inclou les principals novetats per a l'aplicació de la nova Instrucció de comptabilitat als ajuntaments i ens locals.

Els canvis introduïts en la nova Instrucció de comptabilitat suposa la superació de la visió tradicional de la comptabilitat pública i destaca el contingut econòmic de les operacions sobre la seva naturalesa jurídica. Aquests canvis se centren, bàsicament, en les normes de registre i valoració, el quadre de comptes, el canvi conceptual dels principis comptables i, molt especialment, en la incorporació d'informació addicional en la memòria dels comptes anuals que permet fonamentar la presa de decisions en la gestió dels ens locals, en base al principi d'imatge fidel.

La Diputació de Barcelona, en la seva voluntat de suport als ajuntaments i als ens locals, ha decidit difondre aquests documents perquè serveixin d'ajuda en l'aplicació de la nova Instrucció de comptabilitat per a l'Administració local.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button