Ple extraordinari 27-10-2014

El proper dilluns 27-10-2014 a les 20 hores l'ajuntament ha convocat Ple Extraordinari amb el següent  ORDRE DEL DIA:

  1. Acord d’aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 19 de setembre i de 22 de setembre de 2014.
  2. Acord de revisió d'ordenances fiscals per a 2015
  3. Acord d’aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 10/2014
  4. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia 52/2014 de nomenament de Tinents d’Alcalde
  5. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia 53/2014 de nomenament de nou Tresorer de la Corporació
  6. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 29 de setembre de 2014 de modificació del règim de les sessions d’aquell òrgan col·legiat

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button