Compte general 2013

Fins el dia 10 de setembre estaran exposats al públic a la Secretaira de la Corporació el Compte General del 2013 .

Les persones interessades podran fer les objeccions i observacions que considerin oportunes.

08-022014021935

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button