Ajuts econòmics

Per al nostre Ajuntament, i haurà uns ajuts económics que venen a través del  Catàleg de serveis 2014 i del seu règim regulador, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de la Diputació de Barcelona, i que són els següents:

5.675 € en Prevenció incendis forestals  

3.500 € en Activació temporal d'espais sense ús  

3.400 € en Esport local: Equipaments esportius  

1.098 € en  Esport local:  Raid Verd 2014    

1.140 € en   Esport local: Dinamització de programes esportius locals  

   690 € en  Esport local: Esports per prevenir el risc d'exclusió   

2.260 € en  Suport al Servei de Menjador de les Escoles Bressol Municipals   

2.181 € en   Finançament de l'Àmbit de Benestar Social

1.708 € en Desenvolupament de Polítiques Educatives en Municipis de menys de 5.000 habitants     

1.500 € en Desenvolupament del teixit comercial urbà    

1.260 € en  Salut pública    

1.006 € en  Sensibilització, participació i divulgació ambiental    

1.000 € en  Desenvolupament cultural local    

    625 € en  Salut pública     

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button