2º ajut econòmic

La Diputació de Barcelona ha aprovat  el Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals.

Es tracta d’un pressupost extraordinari de 50 MEUR per als ajuntaments.

Aquests 50 MEUR cobriran dues línies de suport bàsiques:  d’una banda per a inversions financerament sostenibles, dins dels àmbits de creació i manteniment d’equipaments i infraestructures del Pla Xarxa de Govens Locals 2012-2015;  i de l’altra, per a la prestació adequada de serveis públics locals, dins els àmbits de reforçament de la solvència de les finances locals i de garantia de la prestació adequada de serveis públics locals.

Aquests ajuts es corresponen amb una quantitat única i total distribuïda en base a l’indicador de població, amb un import mínim per a cada ens en funció del tram poblacional en el qual s’inscriu.

Al nostre ajuntament, li pertoquen les següents quantitats:

Linia 1.-     19.533,27 €

Linia 2.-      8.371,40 €

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button