Ple extraordinari i urgent

Convocada sessió EXTRAORDINARIA i URGENT del Ple de la Corporació pel proper DIMARTS dia 20 de maig de 2014 a les 20 hores amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria.

2.- Aprovació de les actes de les sessions de 14  i  31 de març 2014.

3.- Resolució del recurs interposat contra l'acord del Ple de 31 de març 2014 d'adjudicació d'obres.

4.- Acord de sol·licitud de subvenció per a actuacions de conservació i manteniment de les lleres públiques en tram urbà.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button