Oficina d’Atenció i Dubtes

Donada la transcendència per als ens locals de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat a l’Administració Local (LRSAL), des del Grup Socialista a la Diputació de Barcelona hem treballat per tal que el Govern de la nostra institució pogués donar resposta als dubtes que us sorgien als ajuntaments.

Fruit d’aquesta tasca, s’ha creat l’Oficina d’Atenció i Dubtes que hauria de ser operativa a partir del proper 1 de juny.

La voluntat és que en aquesta oficina s’hi puguin respondre –a títol informatiu- qüestions referides a alguns dels principals aspectes derivats de l’aplicació de la Llei, com ara:

  • les competències municipals,
  •  la coordinació de serveis
  • les noves competències de les diputacions, entre altres.

Confiem que aquesta oficina treballi amb l’eficàcia i eficiència que requereix la situació per tal de resoldre els problemes del món local. I us demanaríem que, si en plantejar alguna consulta, no trobeu el suport necessari, ens ho comuniqueu i incidirem en el Govern per tal que millori el funcionament de l’oficina.

L’alcalde o alcaldessa del municipi és qui ha de fer la petició per escrit al correu electrònic [email protected].

Les respostes, llevat de casos d’excepcional complexitat, es trametran en el termini de 48 hores.

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button