Estudis postobligatoris

La població amb estudis postobligatoris al Vallès Oriental creix un 59,4% més respecte el cens de 2001

Al Vallès Oriental hi ha 147.190 persones amb titulacions d’estudis postobligatoris (Batxillerat, formació professional i universitat), volum que representa el 45,5% del total de població de 16 anys i més l’any 2011, 2,7 punts per sota de la mitjana catalana.

Aquesta xifra representa que en els últims deu anys la població amb estudis postobligatoris ha crescut en 54.863 persones, un 59,4% respecte l’any 2001. Aquestes xifres ens descriuen una important millora del nivell d’instrucció de la població vallesana.

Fomt: http://www.vallesoriental.cat/actualitat/noticies/la-poblacio-amb-estudis-postobligatoris-al-valles-oriental-creix-un-594-mes-respecte-el-cens-de-2001.html

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button