Educació sexual i afectiva

La Diputació de Barcelona ha posat a disposició dels ajuntaments la "Guia de recursos d'educació sexual i afectiva", elaborada amb el suport del Centre de Documentació i Recursos Pedagògics de Sida Studi, per donar a conèixer tot un conjunt d'instruments que facilitaran la intervenció educativa en aquest àmbit tan complex.  

La Diputació, a través del Servei de Salut Pública, ha posat a l'abast de tècnics i professionals municipals de la salut i l'educació aquests recursos, de contingut pedagògic i de tipologia variada (guies didàctiques, fulletons divulgatius, audiovisuals, programes pedagògics ...), susceptibles de ser utilitzats en intervencions educatives o activitats organitzades per agents de salut.

La sexualitat està present en totes les etapes de la vida de la persona, i es manifesta de maneres diverses segons l'edat, el gènere, l'orientació sexual... Aquesta "Guia" no pretén ser exhaustiva, sinó oferir una selecció de recursos, ordenats segons el col·lectiu a qui s'adreça: adolescents/joves, col·lectiu LGTB, dones, gent gran, infants, pares i mares, persones amb discapacitat i població migrant.

La "Guia de recursos d'educació sexual i afectiva" es pot consultar i descarregar al web de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.

Font:  http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/el-diari-de-la-diputacio/-/butlleti/1654/62493?controlPanelCategory=portlet_NotasPrensa_WAR_NotaPrensaportlet

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button