Ple 14/03/2014 a les 19h.

Ordre del dia:

1.- Aprovacio actes Plens 13 de desembre 2013  i  25 de  febrer 2014.

2.- Donar compte de Decrets d'Alcaldia (nº 79 a 87 del 2013  i  1 al 13 de 2014).

3.- Acord de concessió de títol de fill predilecte de la Vila a Mossèn Antoni Pladevall i Font.

4.- Moció presentada pel grup CiU a petició del col·legi d'Advocats de Granollers contra l'avantprojecte de llei de demarcació i planta.

5.- Moció presentada pel grup ISQS-PM contra la reforma de la llei orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l'embaràs.

6.- Informe de comissions i regidories.

7.- Precs i preguntes.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button