La Diputació de Barcelona rebutja la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local

El Ple de la Diputació de Barcelona rebutja la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local

Al Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat  el  26/02/2014  ha aprovat la moció en relació a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (RSAL), presentada conjuntament per tots els grups polítics, a excepció del PP, per la qual es rebutja aquesta llei «per ser una llei innecessària, que elimina els govern locals, transformant els ajuntaments en administracions tutelades».

En aquesta sessió plenària, en què ha pres possessió del càrrec de diputat provincial Carles Combarros, de Convergència i Unió, en substiitució de Mireia Hernàndez, s'ha aprovat la moció de rebuig de l'RSAL, amb l'únic vot en contra del grup del PP.

Foto: Òscar Giralt / Diputació de Barcelona

La portaveu del PSC, Pilar Díaz, ha destacat que el sentit de la moció és «tornar a rebutjar aquesta llei i encoratjar els ajuntaments perquè aprovin recursos d'inconstitucionalitat»«La Diputació de Barcelona –ha dit– ha de liderar una acció per minimitzar els efectes nocius d'aquesta llei, especialment per als municipis petits».

El portaveu d'ERC, Jordi Portabella, ha matisat que «no és una moció més al voltant de l'RSAL», i ha explicat que «cal rebutjar aquesta llei, que no és clar que respecti el marc jurídic actual», i que la Diputació de Barcelona té un paper molt important a fer «facilitant la defensa de l'autonomia local, donant suport als ajuntaments perquè recorrin davant del Tribunal Constitucional», i minimitzant-ne l'efecte«enfortint les xarxes de serveis que ja existeixen i creant-ne de noves». Santiago Cayuela, d'IC-V, ha manifestat en relació a la llei que «esperem que estigui en vigor el mínim temps i que prosperi el recurs d'inconstitucionalitat». I Alberto Villagrasa, portaveu del PP, ha remarcat que «en democràcia les lleis s'han d'aplicar, agradi o no, i que l'RSAL és una llei que evita duplicitats i que no vulnera l'Estatut de Catalunya».

El diputat portaveu de CiU, Joan Carles Garcia Cañizares, ha remarcat que «la Llei de racionalització és una llei econòmica i tècnica, que situa els interventors, no al servei dels ajuntaments, sinó del govern de l'Estat». Cañizares ha fet referència a algunes de les últimes declaracions del president de la Diputació, Salvador Esteve, en al·lusió a la Llei: «No hem de fer de fiscalitzadors, ni manllevadors de competències dels ajuntaments», i «no volem fer res que no demanin les administracions locals».

Font: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/el-diari-de-la-diputacio/-/butlleti/1619/60026

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button