Subvencions de la Diputació pel 2014

S'ha  aprovat la convocatòria i les bases de subvencions per a entitats sense finalitat de lucre, en règim de concurrència competitiva, en els àmbits de:

  • L’Àrea d’Atenció a les Persones.  Aquesta Àrea engloba les gerències d’Igualtat i Ciutadania, de Benestar Social i d’Educació.

Dotat amb 1.600.000€ .

  • A entitats del tercer sector sense ànim de lucre, “Oferta d’accions de sensibilització 2014”. Amb l’objectiu de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la sensibilització de la ciutadania sobre la cooperació al desenvolupament.

Dotat amb 100.000€.

  • A entitats dels municipis de la província de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.

Dotat amb 1 MEUR (607.500€ per al 2014 i 392.500€ per al 2015).

  • Als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, que utilitzin equipaments pedagògics existents als parcs naturals.

Dotat amb 30.000€.

Podeu trobar tota la informació en el següent enllaç:

http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2014

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button