El municipalisme es rebel·la

El municipalisme es rebel·la contra la llei estatal de reforma local

No tenim més opció que rebutjar una norma que no avança en el redisseny competencial reclamat històricament pel món local.

El Parlament ha acollit aquest acte que vol estudiar la incidència i l'aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'administració local (LRSAL).

La llei posa en risc la prestació dels serveis públics locals perquè es retira la competència a l'ajuntament i la trasllada a les diputacions, i aquests òrgans intermedis no tenen ni els mitjans ni la immediatesa per fer el que la llei els obliga.

Tot plegat  farà mal als ajuntaments, però més mal farà  a la ciutadania; els nostres veïns i veïnes deixaran de ser atesos per l'administració que tenen al costat de casa. Això és  greu, i ens ha de fer reflexionar.

Fins aquest dimarts, el Parlament acull les jornades per analitzar la incidència de la LRSAL, en què també participaran juristes i catedràtics en dret administratiu i ciències polítiques, representants dels sindicats CCOO i UGT, i personal d'ajuntaments de fora de Catalunya.

Font io més informació: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/el-diari-de-la-diputacio/-/butlleti/1611/59579

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button