Ple ordinari 13-12-2013

L'Ajuntament ha convocat el Ple Ordinari pel proper divendres 13-12-2013 a les 19 hores amb el següent ORDRE DEL DIA

01.- Aprovació esborrany acta ple 25-10-2013

2.- Donar compte Dedcrets alcaldia

3.- Ratificació acord Junta Govern 30-12-2013

4.- Resolució al·legacions al Pressupost 2014

5.- Aprovacio mapa capacitat acustica

6.- Donar compte informe execució trimestral s/estabilitat pressupostària i compliment regla despesa

7.- Acord abonament al personal part prop. paga extra corresponent a desembre 2012

8.- Proposta nomenament Jutge Pau Substitut

9.- Aprovació exp. modificació pressupost 4/2013

10.- Mocio presentada per ISQS-PM en relacio gravació plens

11.- Informe de comissions i regidories

12.- Precs i preguntes.  S'inclouen especificament les presentades per ISQS-PM

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button