7.358 € per temes socials i escola bressol

Ajuts que la Diputació de Barcelona ha donat al nostre  municipi dins el programa complementari d’urgència social 2013.

Per cobertura de situacions d’urgència social i de sosteniment dels equips professionals de serveis socials 1.735,09 €.

Per garantia de la presentació de serveis d’atenció domiciliària i del transport adaptat 1.000 €

Per línea de suport d’escolarització 0-3 anys (escoles bressol) 4.623,21 €

TOTAL SUBVENCIO 7.358,30 €

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button