25 octubre 2013 Ple extraordinari

A les 19 hores del dia 25 d'octubre del 2013, estem convocats al Ple extraordinari amb el següent ordre del dia:

1.- Acord d'aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió de 13 de setembre de 2013

2.- Aprovació del pressupost de la Corporació per a 2014.

3.-Acord de revisió d'ordenances fiscals per a 2014.

4.-Convalidació dels acords adoptats per la Junta de Govern Local relatius al compliment de la Llei 5/2003 de prevenció d'incendis forestals, i delegació a favor de l'ORGT de les facultats per a la gestió i cobrament de les quotes.

5.- Aprovació del conveni amb l'ACA per a actuacions de neteja de lleres fluvials.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button