La defensa dels consumidors, poc costosa per als municipis i molt valorada per la població

Per cinquè any consecutiu, ha tingut lloc la jornada de presentació de resultats del Cercle de comparació intermunicipal de les OMIC (Oficines Municipals d'Informació al Consumidor), a partir de l'anàlisi dels indicadors de l'any 2012. L'objectiu del Cercle és millorar la qualitat en la defensa dels drets de les persones consumidores, funció pública molt valorada per la població.

Foto: Consum / Diputació de Barcelona

Una de les conclusions de la trobada va ser la constatació que la defensa dels drets dels consumidors és una funció pública molt útil per a la ciutadania, i segons les dades recollides i analitzades, representa una de les despeses menys costoses del municipi i una de les tasques més agraïdes per la població. També s'ha ressaltat que una de les causes del bon funcionament dels serveis públics de consum és el fet de treballar des de la proximitat que aporta l'ajuntament.

A la presentació, el diputat de Benestar Social, Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, Josep Oliva, ha destacat la importància de la tasca realitzada per portar a terme el cercle de comparació intermunicipal, ja que constitueix una eina molt útil per a la presa de decisions, amb l'objectiu de garantir la qualitat dels serveis públics de consum. Els cercles permeten avaluar i millorar la prestació d'aquests serveis a través de la identificació dels punts forts i oportunitats de millora.

En la mateixa línia, el diputat de l'Àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, Carles Russinyol, ha fet un recordatori de l'evolució d'aquesta metodologia de cercles de comparació intermunicipal, la qual s'ha utilitzat en diferents serveis de la corporació de manera creixent. Ha explicat, també, que a partir d'ara s'introduiran elements qualitatius per millorar l'anàlisi dels indicadors recollits i que es comptarà amb una nova eina de consulta, anomenada 'Portal d'Indicadors Econòmics i de Serveis locals'.

En aquesta 5a edició del Cercle de comparació intermunicipal de les OMIC, en què han participat 31 municipis, s'ha introduït una nova metodologia de treball, l'anàlisi de fortaleses, entenent com a tals qualsevol àmbit d'un servei que ha estat gestionat de forma especialment satisfactòria per un grup de municipis. Per això, i com a bon exemple, la conferència marc s'ha centrat en el tractament de la problemàtica que va representar la comercialització de productes financers d'alt risc, majoritàriament participacions preferents, en un municipi, Mataró, on totes les forces polítiques, personal de l'Ajuntament i representants de la ciutadania van actuar conjuntament amb la secció de consum. Es va destacar que el resultat satisfactori va venir molt propiciat per la unió de tots els sectors esmentats.

A la jornada, organitzada conjuntament per l'Àrea d'Atenció a les Persones i la d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, hi han participat regidors i responsables tècnics dels serveis que han pres part en aquesta edició.

Font: http://www.diba.cat/sala-de-premsa/el-diari-de-la-diputacio/-/butlleti/1543/57708

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button