Informació del Ple del 25/10/2013

Clicant aquí   isqs 281013  podreu saber com es va desenvolupar el Ple del 25/10/2013 on es van aprovar els pressupostos del 2014, les Ordenances Fiscals pel 2014,  la convalidació dels acords adoptats per la Junta de Govern Local relatius al compliment de la Llei 5/2003 de prevenció d'incendis forestals, i delegació a favor de l'ORGT de les facultats per a la gestió i cobrament de les quotes, i el Conveni amb l'ACA per a actuacions de neteja de lleres fluvials.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button