Governs locals: Km. 0

Jornada promoguda per la Diputació de Barcelona el 23/10/2012.

Acte interessant i brillant cloenda amb Miquel Roca i Junyent on va deixar clar que:  «La llei de racionalització i sostenibilitat té un objectiu polític amb una clara ambició de recentralització»

La sessió de cloenda de la Jornada sobre la reforma local va tenir com a ponent a Miquel Roca Junyent, que va ser presentat pel coordinador general de la Diputació de Barcelona, Xavier Forcadell.

En el seu parlament, Roca va afirmar que el Projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que està preparant el govern de l'Estat, té un objectiu eminentment polític i una clara ambició de recentralització que va en contra de l'autonomia local.

Miquel Roca va ser clar i contundent en la seva afirmació d'estar davant «d'una forta incidència política, ja que la demanada d'estabilitat financera que diu justificar no l'avala ni el mateix Consell d'Estat», per afegir que «la llei és una vulneració grandíssima de l'autonomia local» i que «aquest Projecte de llei no seria possible si no hi hagués una clara ambició de recentralització». Davant d'aquesta situació, Roca va suggerir als diversos electes i responsables municipals que: «segueixin fent la seva feina i escoltant la gent, i destaquin per les ‘impropietats' de les seves competències».

En l'acte de cloenda de la Jornada, que va comptar amb l'assistència del president de la Diputació, Salvador Esteve, que també havia participat en la inauguració, el coordinador general de la Diputació de Barcelona, Xavier Forcadell, va destacar el fet que en les diferents sessions s'havien pogut escoltar veus plurals sobre les dues lles en tràmit parlamentari, tant de l'Estat com també de Catalunya, assenyalant també l'èxit de la convocatòria, que va aplegar més de 450 professionals del sector públic local d'arreu de Catalunya.

Forcadell va justificar també l'elecció de Miquel Roca per fer la cloenda de la jornada, pel fet que, més enllà de la seva vinculació a fets tan essencials com són la Constitució espanyola, l'Estatut de Catalunya, en nombroses lleis bàsiques, en l'organització territorial i també en àmbits professionals del dret i l'exercici de l'advocacia, també va elaborar per encàrrec de la mateixa Diputació, precisament, l'anomenat ‘Informe Roca', que qüestiona obertament la compatibilitat de la reforma amb els principis d'autonomia local.

Font: http://www.diba.cat/sala-de-premsa/el-diari-de-la-diputacio/-/butlleti/1543/57711

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button