Ple 13-09-2013 a les 19 h.

Ordre del dia:

1.-Acord d'aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió de 15 de juliol de 2013.

2.- Donar compte de Decrets Alcaldia (del 37 al 61 del 2013)

3.- Aprovació comptes generals 2012.

4.- Acord adhesió conveni marc entre Agencia Residus Catalunya i Ecoembes 2013-2018.

5.- Informe trimestral sobre estabilitat pressupostària presentat al MEH.

6.- Moció del grup municipal ISQS-PM relatiu a la publicació de les actes de la Junta de Govern Local al web municipal.

7.- Moció del grup municipal ISQS-PM de petició de rectificació de dades recollides al Ple de 30 de març de 2012.

8.- Informes de comissions i regidories.

9.- Precs i preguntes.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button