Exposat a públic el Compte General 2012

Es fa públic que el Compte General de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja corresponent a l’exercici 2012 ha estat presentat juntament amb els seus justificants i informat per la Comissió Especial de Comptes.

L’expedient i l’informe lliurats resten exposat al públic a la Secretaria de la Corporació per termini de quinze dies hàbils. Durant aquest terminivuit dies mes, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.

Font: https://bop.diba.cat/default.asp?C=recerca.edicions_anteriors&f1=29/07/2013&f2=29/07/2013&sl=0&cc=110871400&sec=6.9&o=1

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button