Ple ordinari 14 juny 2013

Es convoca sessió ORDINÀRIA del Ple de la Corporació, pel DIVENDRES dia 14 DE JUNY de 2013, a les 19:00 hores, a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent
ORDRE DEL DIA:
1. Acord d’aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 8 de març de 2013 .
2. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia ( núm. 12 a 36 de 2013).
3. Donar compte de l’aprovació provisional de la Liquidació del Pressupost de 2012.
4. Donar compte de l’informe d’avaluació de l’acompliment d’objectius de la llei orgànica 2/2012.
5. Ratificació de la modificació d’estatuts del Consorci per a la Defensa del Riu Besós en relació a les al·legacions presentades.
6. Acord de compatibilitat a favor del personal funcionari.
7. Acord d’aprovació del calendari de festes locals per a 2014.
8. Informes de comissions i regidories.
9. Precs i preguntes.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button