La Diputació de Barcelona obre per primera vegada la Junta de Govern a tots els grups polítics

La Diputació de Barcelona obre per primera vegada la Junta de Govern a tots els grups polítics

Tots els grups polítics amb representació a la Diputació de Barcelona participaran a partir d'ara en les reunions de la Junta de Govern d'aquesta institució, després d'haver acceptat la proposta feta per CiU, que governa en solitari la corporació, presidida per Salvador Esteve.

Can Serra seu de la Diputació de Barcelona Foto:Oscar Ferrer

És la primera vegada en la història democràtica de la corporació que aquest òrgan de govern s'obre a tots els grups, un gest amb el qual el govern de la institució vol fer un salt qualitatiu en el nivell de transparència i pluralisme de la gestió política.

Fins ara, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona estava intregrada  per diputats de CiU, i per Antoni Fogué, del PSC, com a vicepresident quart de la corporació, un càrrec de caire institucional. Per tant, l'oferta d'obrir aquest òrgan de govern afecta la resta de grups: PP, IC-V-EuiA i ERC.

Els nous membres de la Junta de Govern seran Josep Llobet, per part del Partit Popular, Arnau Funes, pel grup d'IC-V-EuiA, i Pere Prat per part d'ERC.

Entre d'altres, la Junta de Govern té delegades competències en matèria de contractació d'obres, subministrament i gestió de serveis públics;  patrimoni; subvencions, premis i beques; o assumptes jurídics que afecten la institució.

La Junta de Govern està formada pel president i un màxim de disset diputats, i té la funció de prestar assistència al president en l'exercici de les seves atribucions i, per delegació, té les atribucions fixades en el Reglament orgànic de la Diputació. La Junta de Govern celebra sessió ordinària cada quinze dies.

Font: http://www.diba.cat/sala-de-premsa/el-diari-de-la-diputacio/-/butlleti/1446/54375

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button