Formació per millorar l’eficàcia i l’eficiència dels serveis d’escola bressol municipals

Formació per millorar l'eficàcia i l'eficiència dels serveis d'escola bressol municipals

Vint-i-tres ajuntaments han participat a la primera edició del curs 'El Servei d'escoles bressol des del govern local', en què els responsables municipals han pogut adquirir coneixements sobre l'exercici de la funció directiva, el model i els recursos per a la planificació de la gestió o l'adquisició d'habilitats per a la gestió de persones.

Foto: Gerència de Serveis d'Educació

En l'edició, que s'oferirà l'any vinent, han participat 19 tècniques municipals responsables dels serveis d'escola bressol i 5 caps de servei d'educació de 23 ajuntaments.

Les participants han coincidit a valorar que el curs aporta una visió global així com eines pràctiques per abordar els principals aspectes relacionats amb la gestió de les escoles bressol municipals. També han destacat la qualitat dels docents i la possibilitat d'intercanviar experiències entre diferents ajuntaments participants.

El curs, que respon a una demanda dels ajuntaments, té una durada de 40 hores distribuïdes en 5 sessions, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i eficiència dels serveis municipals d'escola bressol. Els continguts s'han desenvolupat en 5 mòduls: L'exercici de la funció directiva al servei d'escoles bressol municipal. Model d'escola bressol i recursos per a la planificació i la gestió. Habilitats per a la gestió de persones del servei d'escoles bressol. Qualitat del servei d'escoles bressol i seguiment i avaluació de la prestació. Gestió econòmica del servei d'escoles bressol.

L'Aula virtual del curs ha facilitat el suport a les sessions presencials, lliurant tota la documentació del curs als participants i l'intercanvi d'informacions i opinions a través  de fòrums entre els participants i els docents, on hi hagut un total de 83 intervencions.

Mitjançant aquest entorn virtual, les participants també han pogut lliurar un projecte de millora consistent en l'anàlisi de viabilitat de la implementació d'una de les eines lliurades al curs en el mateix lloc de treball. Les persones que han realitzat aquest projecte han assolit l'acreditació d'aprofundiment.

Aquesta formació, que impulsa l'Àrea d'Atenció a les Persones, va ser dissenyada conjuntament entre la Gerència de Serveis d'Educació i la Direcció de Serveis de Formació i està inclosa al Pla Estratègic de Formació de la Diputació de Barcelona 2013- 2014.

Font:

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button