57 municipis tindran plans d’autoprotecció de les seves escoles bressol

Tècnics acreditats de la Diputació de Barcelona elaboraran i signaran els plans d'autoprotecció de 57 escoles bressol municipals i els incorporaran directament al 'Registre electrònic de plans d'autoprotecció' que gestiona Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest suport, la Gerència de Serveis d'Educació de la corporació facilita que les escoles bressol municipals s'adaptin a la normativa vigent.


Foto: Educació / Diputació de Barcelona

Els titulars dels equipaments estan obligats per llei (decret 82/2010, de 29 de juny, que aprova el 'Catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d‘autoprotecció') a disposar d'un Pla d'autoprotecció actualitzat, que analitzi i avaluï els possibles riscos per a les instal·lacions i les persones que les usen, i defineixi els recursos personals i materials destinats a garantir la prevenció dels riscos, el control inicial de les emergències i les condicions d'ús i manteniment de les instal·lacions. Recentment, el termini per presentar aquests plans s'ha ampliat fins al 31 de desembre de 2014.

Però aquest no és l'únic suport que ofereix la Diputació per al manteniment dels equipaments educatius municipals: entre febrer i març, s'ha impartit un curs sobre 'Models i elaboració de plans d'autoprotecció per a escoles bressol municipals', que tenia per objectiu informar als tècnics municipals de protecció civil i a les directores de les escoles bressol de l'abast del decret esmentat. Aquesta acció formativa, inclosa a l'àmbit d'Educació del Pla Estratègic de Formació de la Diputació de Barcelona 2013-2014, va comptar amb una assistència de 23 participants, procedents de 21 municipis de la demarcació.

Les dues primeres sessions de l'acció formativa van anar a càrrec de membres de Protecció Civil i es van centrar en explicar detalladament la normativa existent i la guia per a la redacció i homologació de Plans d'Autoprotecció  per a escoles bressol. Les dues darreres classes les va impartir una tècnica acreditada per a l'elaboració d'aquests plans i van tenir un caràcter participatiu amb la finalitat de resoldre les consultes i els dubtes dels assistents al curs. Per acabar, es va mostrar el model elaborat per Diputació de Barcelona i la seva aplicació a les escoles bressol d'aquells municipis que han sol·licitat el suport tècnic.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button