Formació per al professorat de “Cultura emprenedora a l’escola”, reconeguda per la Generalitat

La Secretaria de Polítiques Educatives de la Generalitat de Catalunya ha atorgat el reconeixement de les activitats de formació permanent, organitzades per la Diputació de Barcelona, adreçades al professorat de primària que participa al projecte 'Cultura Emprenedora a l'Escola'. El Departament d'Ensenyament potencia així la col·laboració amb aquelles entitats que, des de la seva funció social, organitzen activitats de formació d'interès per a l'actualització de coneixements i la millora de la pràctica docent del professorat.


Foto: Educació / Diputació de Barcelona

Aquestes activitats tindran els mateixos efectes administratius per al desenvolupament de la carrera professional del professorat que les activitats incloses en el Pla de Formació Permanent del professorat del Departament d'Ensenyament.

El passat novembre, 70 professionals -entre personal tècnic de 14 ajuntaments i docents i membres dels equips directius de 20 centres educatius que participen al projecte 'Cultura Emprenedora a l'Escola'- van rebre formació sobre el programa educatiu a l'aula i el desenvolupament de l'estratègia local.

La formació inclou també tutories en línia i dues sessions presencials, al novembre i al març. Un cop finalitzat el curs, la Diputació de Barcelona certifica la formació rebuda pels assistents, tant als tècnics dels ajuntaments com als docents. En el cas dels docents, és aquesta certificació la que fa constar el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

L'objectiu del curs és oferir als professional recursos i metodologies per desenvolupar un programa que fomenta la cultura emprenedora a les aules, entesa com a l'adquisició de coneixements, actituds i destreses que capaciten les persones per impulsar els seus projectes professionals i vitals.

La metodologia es basa en un treball per projectes que consisteix en la simulació de la creació, gestió i organització  de cooperatives a l'aula per a alumnes de cinquè i sisè de primària. En el procés, els alumnes  desenvolupen capacitats emprenedores mitjançant un aprenentatge transversal que reforça l'adquisició de competències bàsiques, a la vegada que es treballa la connexió entre l'escola i el món del treball.

Es pot visualitzar una presentació del projecte al canal Youtube de la Diputació de Barcelona.

 Font: www.diba.cat

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button