Controls analitics de fonts naturals

Lliurament d’ informes de control analític de fonts naturals dels municipis d’Alpens, Bagà, Castellcir i Sant Martí de Centelles.

Al Laboratori de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, s'han fet anàlisis d'aigües continentals i s'han lliurat els informes corresponents de fonts naturals d'Alpens, Bagà, Castellcir i Sant Martí de Centelles.

Aquest laboratori està acreditat amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

Les fonts naturals són un patrimoni natural que cal preservar atès el seu ús habitual per la població, al ser una possible font de proveïment d'aigua en casos de sequera i, en molts casos, per la seva història dins del municipi.

L'activitat excursionista i d'esbarjo a moltes zones té com a punts claus les fonts naturals. Allà s'hi troba un entorn humit amb espècies vegetals i animals de gran importància amb un gran atractiu paisatgístic. Representen també un lloc de descans i de trobada a moltes rutes a peu.

Aquest patrimoni tan important es troba, en alguns casos, en risc de desaparèixer. Per aquesta raó molts ajuntaments consideren que cal disposar d'un inventari exhaustiu i global de les seves fonts, un adequat manteniment i  un control analític de la qualitat de l'aigua que hi raja.

A petició dels ajuntaments d'Alpens, Bagà, Castellcir i Sant Martí de Centelles el Laboratori de Medi Ambient ha realitzat les anàlisis de les fonts naturals i s'han lliurat els respectius informes.

Qualitat de l'aigua (cliqueu) 

 

 

http://www.diba.cat/mediambient/llistabutlletins/-/butlletidigital/detallIndex/EAMBIENT/39/24349

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button