Sentencia favorable a les tesis d’ISQS-PM

Disconformes amb el criteri de l’equip de govern, INDEPENDENTS per SQS-PM, varen
defensar els abandonats interessos municipals fins obtenir, al cap de tres anys, una
sentència del Jutjat Social nº 1 de Granollers de data 14 de maig passat que declara la
inexistència de relació laboral entre l’arquitecte municipal i l’ajuntament.
L’advocat de l’Estat ha presentat recurs i l’ajuntament no.
Pel moment, la defensa dels interessos municipals promoguda per INDEPENDENS PER
SQS-PM ha tingut èxit i ha demostrat la viabilitat d’impugnació de l’acta.

Pots accedir a la sentència comperta.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button