Massa discussió, gens de debat i la memòria clavada en el passat

Ple del 30-03-2012 

Pressupost per al 2012.

Liquidació del pressupost del 2011

Aprovació del  Pla d'ajustament segons el RDL 4/2012

Temes  prou  importants per haver fet una reunió informativa abans del Ple,  o per donar la documentació amb més de 48 hores d'anticipació,  o  per  debatre en el Ple com a mínim les partides més importants del pressupost del 2012 i de la liquidació del pressupost del 2011, en lloc de dir-nos  (d'algunes de les preguntes que van sorgir)  que les féssim per escrit que ja se'ns contestaria.

En resum: Massa discussió, gens de debat i la memòria clavada en el passat del 2003 al 2007. Els altres anys, com si no existissin.

El nostre vot va ser en contra.  

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button