Sol·licitud Ple Extraordinari

Els  Independents per SQS-PM van sol·licitar a l'Ajuntament la celebració d'un Ple extraordinari per debatre els motius que han dut a l'ajuntament a:

1.- RENUNCIAR  a les concessions d’aigua  de boca i terciaria  que l'ACA concedia al municipi.

2.- ATURAR  l’obra de canalització de les aigues residuals de la zona del Parc de l’Aigua.

3.- PARALITZAR  des del 2007   les cessions de zona verda i d’una parcel·la d'aprofitament mig que el promotor havia de fer  a Les Clotes.
 
i degut a que  encara no s'han aprovat els pressupostos pel 2012, i  l'ajuntament s'ha acollit al Pla de Sanejament segons el RDL 4/2012, també demanavem:
 
4.- DEUTE  que té l'Ajuntament pendent de pagar a data 31.12.2011, i acolliment  al Pla de Sanejament segons RDL 4/2012.
 
5.- PROPOSTA DELS INDEPENDENTS A LA RENUNCIA,  per part de tots els regidors,   a cobrar cap import per assistència a Plens, Juntes de Govern, Comissió de comptes etc. a partir de 01.01.2012 i reducció del sou de Secretari Interventor per compartir ajuntament amb El Bruc.
 
 
 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button