Diners públics, comptes clars

L’ajuntament gestiona diners públics. Són diners nostres perquè els hem pagat entre tots i el poble té tot el dret d’exigir,  no només una gestió eficaç sinó també que es retin comptes clares. 

Independents per SQS-PM no té actualment cap responsabilitat de gestió però té una indefugible obligació de seguiment, fiscalització i control de les comptes municipals. 

Les presents circumstàncies de crisis econòmica i la seva repercussió en el sector públic han palesat que la manca de control ha portat a molts ajuntaments, algun d’ells molt propers, a situacions de fallida indesitjables. 

Independents per SQS-PM ha assolit la seva obligació de fiscalització i control i l’està exercint en l’actual revisió de les comptes públiques municipals corresponents a l’any 2010. Continuarem durant tot el termini legal examinant les comptes i obtenint conclusions de les quals informarem en el seu moment. 

Recomanem a qualsevol ciutadà interessat en examinar les comptes, que ho faci sense por ni vergonya. És el seu dret. Recomanem als ens associatius existents al poble, especialment a les associacions de veïns i a les associacions de pares i mares, que ho facin doncs les comptes del 2010 poden servir per justificar possibles “retallades” en el pressupostos per l’any 2012 que, és d’esperar que ja s’estiguin redactant, encara que ningú sàpiga res. 

És possible que el nostre clam sigui estèril i que topi amb la indiferència generalitzada. No obstant, les coses han de ser dites, encara que no t’escoltin, perquè quedin dites i mai ningú pugui dir que no s’han dit.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button