Ple 9 setembre 2011

El divesdres 9 de setembre a les 19:00 hores hi ha convocat el Ple ordinari trimestral amb el següent ordre del dia:

1.- Acord aprovació acta Ple 14 juliol 2011

2.- Donar compte Decrets Alcaldia (del 8 al 37)

3.- Donar compte especificament de la Resolucio 12/2011 d'aprovació de la liquidació del pressupost del 2010

4.- Ratificació acord Junta Govern 28 febrer 2011 en relació amb el Pla Mancomunat de Joventut del Moianès.

5.- Ratificació de l'acord de Junta Govern 22 agost d'acceptació de subvencio destinada a la Llar d'Infants curs 2010-2011.

6.- Acord acceptació renuncia d'un regidor de la Corporació.

7.- Acord modificació Ordenança Fiscal num.25 taxa prestació servei escola bressol "Els Quirzets".

8.- Acord reestructuració servei Llar Infants "Els Quirzets" i aprovació de la corresponent modificació de plantilla de personal.

9.- Informes de comissions i regidories

10.- Precs i preguntes

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button