Per què alcalde i regidors no es retallen el sou?

Quan la majoria d’ajuntaments estan rebaixant els costos de l’equip de govern, Sant Quirze segueix amb els mateixos imports, excessius i injustificats, sense fer res per rebaixar aquesta partida.

Amb una població al voltant de 6.000 habitants, un alcalde de la comarca s’ha rebaixat la retribució de 1.600€ a 1.300€ mensuals.  Sant Quirze  amb una població de 600 habitants, l’any  2009 (únic any del que tenim dades fiables) l’alcalde va cobrar 3.000 € mensuals de promig.

L’acord de ple va ser el següent:

Assistències
Junta de Govern President 200,00€  / sessió efectiva
Altres membres 150,00€ /  sessió efectiva
Ple President 150,00€ /  sessió efectiva
Regidors 75,00€ /  sessió efectiva
Comissió de comptes Membre 75,00€ /  sessió efectiva
Comissió informativa Membre 75,00€ /  sessió efectiva
Mesa de contractació President 150,00€ /  sessió efectiva
Membre 75,00€ /  sessió efectiva

Indemnitzacions per despeses en gestions oficials
Dieta completa (de més de quatre hores) 200,00€
Mitja dieta (mitja jornada d’una a quatre hores) 100,00€

Preu per quilòmetre recorregut
Quilòmetre recorregut 0.35 € / km.

A partir del mes de setembre de 2010, tots els regidors van esser donat de baixa a la Seguritat Social i es va canviar la forma de pagament, passant d’una retribució mensual fixa a cobrar suposades assistències, dietes per gestions oficials,  quilometratges, etc. resultant molt difícil el seu control. Així, l’any 2010 no s’ha pogut determinar exactament quin era el total import cobrat, ni tampoc quin tractament fiscal li ha estat donat. Per això, en el seu dia, es va dir en la nostra web: ...com embolicar la troca  per no dir el que guanyen.

Seguirem treballant per intentant aclarir-ho.

L’únic que queda clar és que des de setembre de 2010, amb la seva baixa a la Seguretat Social, s’ha fet desaparèixer la causa d’incompatibilitat entre les retribucions rebudes de l’ajuntament i la prestació de la Seguritat Social que, presumiblement, té reconeguda l’alcalde.

És molt probable que el poble hagi perdut les tres subvencions establertes per la Generalitat amb import aproximat de 17.000€ per contribuir al pagament de les retribucions de càrrecs electes que estiguin donats d’alta a la Seguritat Social.  Aquest és un tema “tabú” del qual no se’n vol parlar mai. Els ISQS-PM en seguirem parlant.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button