La retallada no afecta les Juntes de Govern

El govern municipal ha decidit celebrar una Junta de Govern cada setmana,  i  aquestes són tancades al públic. La periodicitat setmanal acordada per les juntes de govern municipal  sembla excessiva, entre altres coses, pel seu cost (500€ per reunió si els assistents són l’alcalde i dos regidors).

Vista la seva durada i  el contingut de les actes, tot dona a entendre que tenen més caràcter “alimentari” pels seus components  que no eficaç  per a la gestió municipal.

Desconeixem el contingut de les actes de les reunions celebrades després del dia 19-01-11  (i altres d’anteriors dates) que no han estat entregades a l’oposició municipal, malgrat múltiples peticions.

Cal  preguntar-se: farà falta un nou plet per obtenir-les? La llei diu que es donaran a tots els regidors en el termini de 10 dies des de la seva aprovació. El retard és del tot injustificable.

En aquest ple municipal, l’alcalde ha pretès justificar aquestes actuacions dient que el resultat de les eleccions demostra que tot ho fan bé. Hem de recordar-li que les eleccions només el legitimen per l’accés al càrrec públic però en cap cas donen llum verda per incomplir la llei. Estem en un estat de dret i rebutgem una il·lícita “dictadura electoral”.

Per tot el que s’ha exposat, Independents per SQS-PM varem votar en contra de tots aquests acords.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button