El cost dels plens

Durant el mandat 2003 a 2007, els plens tenien previst un cost màxim de 420 € mensuals (60€ per 7 regidors).  Cal destacar que el cost real va esser durant la major part del mandat municipal de 240 € mensuals (60€ per 4 regidors) degut a la manca d’assistència als plens del grup municipal CiU.

Des de setembre/2010 el cost és de 600€ cada ple (150€ l’alcalde i 75€ els restants regidors), si l’assistència és complerta.

A la vista de dos plens extraordinaris tant propers (dies 4 i 14 de juliol) Independents per SQS-PM es pregunta el per què no s’han concentrat tots dos en un únic ple doncs la durada dels dos plens va esser d’uns 15 minuts cada un aproximadament?

Aquesta dispersió dels plens també té caràcter alimentari, especialment per l’alcalde que cobra 150€ per cada ple. Creiem que els moments no estan per aquestes alegries.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button