Acords del Ple 04/07/2011

Resum dels acords de Ple del 04 de juliol 2011.

Plens Ordinaris:  només 4 a l'any. Només en aquests Plens hi ha “precs i preguntes”, la resta de Plens extraordinaris no. Per tant, l’oposició i el poble, només té 4 ocasions a l’any per dir la seva. Recordem al poble que els Plens són oberts al poble.

Juntes de Govern: Una cada setmana i tancades al públic. La periodicitat setmanal ens sembla excessiva, i ho diem pel cost que això representa  un cop vistes les actes, amb el seu contingut i durada. També hem reclamat les actes de juntes de govern que hi ha pendents d'entregar des del 19 de gener 2011.  La normativa preveu que les actes s'entreguin als 10 dies. Quan ens les entreguin, gairebé seran documents històrics.

Retribucions a l’equip de govern per assistències i indemnitzacions per despeses en gestions oficials i quilometratge:

Assistències
Junta de Govern President 200,00€ / sessió efectiva
Altres membres 150,00€ /  sessió efectiva
Ple President 150,00€ /  sessió efectiva
Regidors 75,00€ /  sessió efectiva
Comissió de comptes Membre 75,00€ /  sessió efectiva
Comissió informativa Menbre 75,00€ /  sessió efectiva
Mesa de contractació President 150,00€ /  sessió efectiva
Membre 75,00€ /  sessió efectiva
Indemnitzacions per despeses en gestions oficials
Dieta completa (de més de quatre hores) 200,00€
Mitja dieta (mitja jornada d’una a quatre hores) 100,00€
Preu per quilòmetre recorregut
Quilòmetre recorregut 0.35 € / km.

En els tres punts, els Independents per SQS-PM varem votar en contra.

Quan a la majoria d’ajuntaments estan rebaixant els costos de l’equip de govern, nosaltres seguim amb els mateixos imports excessius i injustificables, sense fer res per rebaixar aquesta partida.

També hem de recordar que presumiblement el poble ha perdut les tres subvencions  que la Generalitat donava per pagar el sou dels càrrecs electes, i d’això no se’n parla mai públicament ni en cap Ple.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button