Resum de les nostres propostes

Participació ciutadana 

 • Els plens seran en dies i hores que facilitin l’assistència. De les intervencions dels ciutadans quedarà constància a l’acta. 
 • Es convocaran reunions trimestrals amb els presidents de les urbanitzacions.  
 • Es faran reunions informatives pels temes d’importància.  
 • Els nostres Butlletins Municipals seran estrictament informatius i imparcials i informarem trimestralment de l’estat de comptes municipals. 

Millora dels serveis educatius

 • Es faran reunions periòdiques amb l’AMPA per tractar els temes escolars. 
 • Es donarà suport a la Comunitat Educativa. 
 • Es tornarà a donar a l’AMPA el suport administratiu suprimit. 
 • Es dignificaran les actuals instal·lacions escolars provisionals millorant la seguretat, els accessos, l’aparcament i el pati. 

Urbanisme

 • Es determinaran, amb participació ciutadana, les bases del planejament  urbanístic per tal de no malmetre la nostra riquesa paisatgística. 
 • Es planificarà la conservació de carrers d’acord amb les possibilitats econòmiques. 
 • Extensió de l’enllumenat públic als carrers que actualment s’il·luminen amb subministra elèctric privat. 

Acció Social 

 • Prestarem una especial atenció a les famílies afectades per la crisi. 
 • Procurarem informar als ciutadans en atur de les possibles ofertes de feina. 
 • Formarem una base de dades de tots aquells que estiguin interessat en treballar en feines que es duguin a terme en el municipi. 

Sanitat 

 • Farem tot el possible per millorar l’assistència sanitària als ciutadans, malgrat les dificultats econòmiques del moment.

Medi Ambient 

 • Planificarem la protecció contra incendis del perímetre de les urbanitzacions que s’executarà d’acord amb les possibilitats econòmiques.
 •  Es netejaran i arranjaran els camins rústics que comuniquen les urbanitzacions. 
 • S’impulsarà l’execució del Pla de Sanejament d’aigües residuals aturat des del setembre del 2007. 

Una despesa de prioritat discutible 

 • Gairebé fa dos mesos de la inauguració de la pista poliesportiva al Parc de l’Aigua. Fins ara ha estat tancada i els seu cost (800.000€) només ha servit de teló de fons per un acte electoral. Massa car. 
 • Això fa bona la frase premonitòria del primer tinent alcalde quan va dir en un Ple que aquesta pista s’utilitzaria “de uvas a peras”.

Darrera d’això ens preguntem: gastar ara un milió d’euros en construir el Centre Cívic (despesa no prioritària)  d’on sortiran els diners en uns moments econòmics en que la Generalitat està reduint despesa en Sanitat i Educació? 

Austeritat de la gestió municipal 

 • Les despeses del l’equip de govern es reduiran durant el mandat municipal 2011/2015 a una mitjana màxima de  2.000 € mensuals en lloc de l’import de 4.000 € mensuals que, en promig,  ha cobrat l’equip de govern durant el present mandat. 
 • Les despeses de jardineria i neteja de carrers seran objecte d’una profunda reestructuració per adequar-les a les necessitats i circumstàncies actuals.

 S’examinaran totes les comptes de despesa a fi de suprimir la despesa exagerada, innecessària o no prioritària.

 Fes-nos confiança, treballarem per a tu amb compromís i responsabilitat 

Vota Independents per SQS-PM

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button