Permís d’investigació minera

Els Independents per SQS-PM, a la vista de l’anunci d’informació pública exposat en el tauló d’anuncis municipal relatiu al permís d’investigació minera anomenat “EL PEDREGAR” num. 10.2274 en terrenys del municipi ha demanat a l’ajuntament la celebració urgent d’un PLE EXTRAORDINARI per tractar dels següents temes:

  1. Informe de l’alcalde sobre qualsevol expedient que s’hagi tramitat a l’ajuntament en relació amb les prospeccions que pretén dur a terme l’empresa esmentada i, amés, sobre qualsevol documentació que pugui trobar-se a l’ajuntament en relació a la mateixa qüestió.
  2. Informe de l’alcalde sobre per què no s’ha avisat personalment als propietaris afectats, que són de tots coneguts, perquè tinguessin coneixement del seu dret a presentar al·legacions.
  3. Informe de l’alcalde sobre quina és la posició de l’equip de govern respecte les prospeccions mineres que es volen dur a terme i, també, sobre la possibilitat de que es pugues autoritzar una pedrera o qualsevol altre tipus d’indústria extractiva. 

El motiu per demanar aquest ple extraordinari és que, segons informacions rebudes, la postura oficial de l’ajuntament serà  determinant perquè es concedeixin, o no, els permisos, i el tema resulta d’especial interès ciutadà per la repercussió que pot tenir pel medi ambient, per la cacera i en general pel medi natural. 

Per assegurar la màxima participació ciutadana, els INDEPENDENTS PER SQS-PM varem proposar que la celebració del ple tingués lloc un  divendres per la tarda o un dissabte al matí. 

La resposta de l’Ajuntament ha estat:  Es convoca Ple Extraordinari pel  dimarts dia 3 de maig a les 9:30 del matí. 

No calen comentaris, la convocatòria en el dia i hora que el consistori ha escollit, parlen per sí  soles.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button