Comprovació del Cens Electoral

Amb motiu de les eleccions municipals del proper dia 22 de maig,   les llistes del Cens Electoral estaran exposades al públic des del dia 4 fins el dia 11 d’abril a l’Ajuntament.

Tots els interessats hauran de presentar el DNI per a poder comprovar les seves dades personals i, en cas de disconformitat, realitzar les reclamacions que estimi oportunes.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button